esami cambridge

Esami Cambridge

Cambridge First Certificate in English

Redford Center è sede d’esame Cambridge 

Per info puoi contattarci ai seguenti recapiti:
Orari segreteria:
 
Lunedì:            09.00 – 20:00
Martedì:         09.00 – 20:00
Mercoledì:     09.00 – 20:00
Giovedì:         09.00 – 20:00
Venerdì:         09.00 – 20:00
Sabato:           10.00 – 17:00